Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen

18 dec 2017

Onlangs ondertekenden Waterschap Rivierenland, Blue 21 BV, Hakkers BV en de TU Delft een overeenkomst voor de gezamenlijke realisatie van een revolutionaire manier van het winnen van zonne-energie op water.

Onder de naam INNOZOWA, gaat het project van start. De naam staat voor INNOvatieve ZOn-pv (zonnepanelen) op WAter, waarbij gewerkt wordt aan een flexibel ontwerp, optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte en dat alles tegen een concurrerende prijs.

Waterschap Rivierenland wil innoveren om energiedoelen en waterbeheerdoelen met elkaar te verbinden. Zonne-energie is een belangrijke duurzame energiebron die fossiele brandstoffen kan vervangen. De ontwikkeling van zonnepanelen staat dan ook niet stil. Echter, de plaatsing van zonnepanelen op land loopt in Nederland tegen een grens aan. Dat terwijl de ruimte op waterrijk Nederland (zo’n 52.000ha ondiep binnenwater, exclusief de grote meren) een enorme potentie heeft.

Dat is de reden waarom Waterschap Rivierenland het initiatief neemt voor dit project. Samen met de drie andere partijen -elk met hun eigen specialisme-, werkt men aan de energietransitie en waterschap energieneutraal 2030. Door een flexibel ontwerp, gebruikmakend van duurzame en relatief lichte materialen, ontwikkelen de partijen een concurrerend model voor de huidige Zon-pv systemen.

Het waterschap wil met deze innovatie bovendien kansen creëren voor waterbeheer. Zo wordt binnen INNOZOWA gezocht naar manieren om met de drijvende zonnepanelen een meerwaarde te creëren voor de ecologie. Vanaf najaar 2018 wordt een pilotinstallatie op de waterberging in Weurt (regio Nijmegen) geplaatst. Met de uitkomsten van deze pilot verwachten de partijen voldoende data en ervaring te hebben om het project verder op te schalen.

Het consortium INNOZOWA bestaat uit Waterschap Rivierenland (penvoerder), Blue21 BV (een ‘sociale enterprise’ gespecialiseerd in drijvend bouwen), Hakkers BV (ervaren waterbouwkundig aannemer) en TU Delft – Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) onderzoeksgroep, DC-to-AC side energy yield modelling.

INNOZOWA is een vanuit subsidie Hernieuwbare Energie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteund project.

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte van al onze prachtige ontwikkelingen!

Je bent succesvol aangemeld!