Persbericht – Innozowa: een perspectief voor zon op water

18 sep 2019

Opening pilotinstallatie 20 september 2019 in Weurt

Na twee jaar hard werken wordt de pilotintallatie INNOZOWA oftewel INNOvatieve ZOn-pv op WAter opgeleverd. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier zonne-energie op water gewonnen.

Waterschap Rivierenland wil innoveren om energietransitie en waterbeheerdoelen met elkaar te verbinden. Zonne-energie is een belangrijke duurzame energiebron die fossiele brandstoffen kan vervangen. De ontwikkeling van zonnepanelen staat dan ook niet stil. Echter, de plaatsing van zonnepanelen op land loopt in Nederland tegen een grens aan. In een waterrijk Nederland wordt vanuit deze ruimtevraag gekeken naar het benutten van oppervlaktewater voor de plaatsing van zonnepanelen.

Dit is de reden waarom Waterschap Rivierenland dit project heeft opgezet. Samen met drie andere partijen -elk met hun eigen specialisme-, is gewerkt aan de energietransitie en waterschap energieneutraal 2030. Het resultaat van deze samenwerking is een nieuw model voor zon pv op water.

De innovatie biedt naast het halen van energiedoelstellingen ook kansen voor waterbeheer. Zo kunnen de drijvende zonnepanelen een meerwaarde bieden voor ecologie.

Met de uitkomsten van deze pilot verwachten de partijen voldoende data en ervaring te hebben om het project verder op te schalen.Hernieuwbare Energie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteund project.

Projectleider Waterschap Rivierenland, Bjorn Prudon:

‘Zon-PV op water heeft natuurlijk vele voordelen, maar kan ook echter negatief doorwerken op het waterbeheer en –doelen. Zo leiden zonnepanelen op water tot minder zonlicht in het water en belemmeren de panelen het onderhoud van wateren. Om zon op water een kans te geven, hebben we INNOZOWA ontwikkeld. Een flexibel drijvend PV-systeem waarbij we de voordelen van het op water bouwen benutten, zonder dat dit ten koste gaat van de doelen van het waterschap. Met INNOZOWA geven we richting aan de ontwikkeling van zon op water zodat het bijdraagt aan zowel de opgaven vanuit de energietransitie als die vanuit het waterschap.’

Opening

De pilotinstallatie staat op de waterberging in Weurt (regio Nijmegen) en wordt op vrijdag 20 september om 14.00 uur bij de afwaterzuivering in Weurt (Jonkerstraat 42a) geopend.

 

INNOZOWA is een consortium en bestaat uit Waterschap Rivierenland (penvoerder), Blue21 BV (een ‘sociale enterprise’ gespecialiseerd in drijvend bouwen), Hakkers BV (ervaren waterbouwkundig aannemer) en TU Delft – Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) onderzoeksgroep, DC-to-AC side energy yield modelling.

INNOZOWA is een vanuit subsidie Hernieuwbare Energie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteund project.

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte van al onze prachtige ontwikkelingen!

Je bent succesvol aangemeld!