Proeftuin INNOZOWA van start!

24 jun 2022

Waterschap Rivierenland is gestart met de Proeftuin INNOZOWA (INNOvatieve Zon op Water). Deze proeftuin sluit aan op de eerder succesvol uitgevoerde pilot zon op water (2019-2021). Met deze proeftuin richt het waterschap zich op de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen die kunnen worden toegepast op ondiepe wateren zoals waterbergingen. De proeftuin bevindt zich op op het terrein van RWZI Weurt nabij Nijmegen. De eerste proefopstellingen zijn al op het water geplaatst en op 23 september 2022 nemen we de proeftuin officieel in gebruik. Als waterschap zoeken we actief samenwerking met mede-overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Op 23 september organiseren we daarom ook de eerste bijeenkomst van onze nieuwe Community of Practice (CoP INNOZOWA).

De Proefopstelling

De komende drie jaar (2022-2024) experimenteren we in de proeftuin met verschillende innovatieve proefopstellingen in de praktijk. We onderzoeken de ecologische effecten van drijvende zonnepanelen op grotere schaal. Daarnaast experimenteren en onderzoeken we de effectiviteit van de diverse innovatieve toepassing die zowel ecologisch als economisch voordeel moeten opleveren.

In de proeftuin doen we ervaring op in drie aan elkaar gerelateerde proefopstellingen:

  1. Grootschalig autonoom bewegend en zonvolgend drijvend zonneveld
  2. Zonneveld dat bij storm onder water zinkt waarmee schade en bouwkosten vermeden worden (hide and shine)
  3. Eerste zon op waterconstructie met toepassing biobased materialen (bamboe)

In al deze proefopstellingen kijken we naar de effecten op de ecologie, het optimaliseren van de techniek, praktische uitvoerbaarheid en de economische haalbaarheid.

Ontwikkel met ons mee!

In de proeftuin INNOZOWA onderzoeken we de effectiviteit van tal van innovatieve oplossingen. Waar we kansen voor verbetering zien ontwikkelen we deze verder. Op deze manier wordt de proeftuin ook echt een plek om te innoveren en te leren. .

Hierbij zoeken we vooral naar “slimme” oplossingen die zowel ecologisch als economisch voordeel opleveren. Wij nodigen waterbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen uit om met ons mee te denken over ontwikkelenkansen en / of  (nieuwe) experimenten. Heeft u een goed idee voor de ontwikkeling  voor zon op (ondiep) water?

Save the date!

In de proeftuin INNOZOWA willen we samen met u kennis delen en leren uit de praktijk. Hiervoor richten we een community of practice in (CoP). De eerste bijeenkomst van de CoP is op 23 september op de proeftuin zelf in Weurt.
We hopen u hier te mogen ontmoeten om samen de proefopstellingen te gaan bekijken en onze kennis en het vervolg van ons project met u te delen. Schrijf daarom 23 september alvast in uw agenda. Uitnodiging en programma volgen!

 

 Meer weten en meedoen?

Wilt u meer weten over INNOZOWA, in gesprek komen met een van de partners over dit veelbelovende project of heeft u een goed idee voor een experiment? Neem dan gerust contact met ons op. Stel uw vraag online of neem contact op met projectcoördinator Bjorn Prudon via [email protected] of 06-52083450

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte van al onze prachtige ontwikkelingen!

Je bent succesvol aangemeld!