Actueel nieuws

Je leest het hier…

Waarom Innozowa

Waarom Innozowa

Nederland maakt zich op voor de energietransitie. Voor het duurzaam opwekken van onze energie kijken we in Nederland naar mogelijkheden voor zon- en windenergie. Het realiseren van drijvende zonnepaken op water biedt vele voordelen. Zeker voor een waterrijk land als Nederland is dit dus een interessante ontwikkeling. Inmiddels heeft Nederland de meeste en grootste drijvende zonneparken van Europa. Deze drijvende zonneparken zien we vrijwel uitsluitend op diepe wateren zoals (oude)...

Lees meer
Proeftuin INNOZOWA van start!

Proeftuin INNOZOWA van start!

Waterschap Rivierenland is gestart met de Proeftuin INNOZOWA (INNOvatieve Zon op Water). Deze proeftuin sluit aan op de eerder succesvol uitgevoerde pilot zon op water (2019-2021). Met deze proeftuin richt het waterschap zich op de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen die kunnen worden toegepast op ondiepe wateren zoals waterbergingen. De proeftuin bevindt zich op op het terrein van RWZI Weurt nabij Nijmegen. De eerste proefopstellingen zijn al op het water geplaatst en op 23 september 2022...

Lees meer
Onze rapportage over periode 2017 – 2020 openbaar

Onze rapportage over periode 2017 – 2020 openbaar

Opening pilotinstallatie 20 september 2019 in Weurt

Na twee jaar hard werken wordt de pilotintallatie INNOZOWA oftewel INNOvatieve ZOn-pv op WAter opgeleverd. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier zonne-energie op water gewonnen.

Lees meer
Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen

Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen

Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen
Onlangs ondertekenden Waterschap Rivierenland, Blue 21 BV, Hakkers BV en de TU Delft een overeenkomst voor de gezamenlijke realisatie van een revolutionaire manier van het winnen van zonne-energie op water.
Onder de naam INNOZOWA, gaat het project van start. De naam staat voor INNOvatieve ZOn-pv (zonnepanelen) op WAter, waarbij gewerkt wordt aan een flexibel ontwerp, optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte en dat alles tegen een concurrerende prijs.

Lees meer