It takes a team to build a dream

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater…

It takes a team to build a dream

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater…

It takes a team to build a dream

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater…

Gedegen onderzoek

Om tot een kostenefficiënt, doch sterk systeem te komen dat ook nog eens maximale zonne-energie omzet is onderzoek nodig. TU Delft, één van de partners van INNOZOWA neemt hierin het voortouw.

Slim met ruimte

We kampen steeds meer met gebrek aan ruimte capaciteit, voornamelijk in stedelijk gebied. Dit terwijl de potentie van waterbergingen, plassen en weteringen in landelijk en stedelijk gebied groot en onbenut is. Het potentieel is dus enorm!

Flexibel ontwerp

Gebruik maken van de binnenwateren vergt wel het nodige van het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan het voldoende doorlaten van zonlicht aan het water en gelegenheid om te maaien. Daarom kiezen we bij INNOZOWA voor een flexibel ontwerp. En dat is uniek in de wereld van zonnepanelen op water!

Kansrijke missie

INNOZOWA biedt veel kansen voor, in de eerste plaats, waterschappen om te werken aan hun energie neutrale ambities. Ook biedt het de mogelijkheid om voorop te blijven lopen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer.

Over innozowa

INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter

Duurzame energie, het is gelukkig niet meer weg te denken in onze wereld. De vraag naar schone energie neemt steeds verder toe, en de ontwikkeling van manieren om schone energiebronnen te benutten gaat steeds sneller. Zo zijn er grote (inter)nationale ambities op het gebied van de realisatie van zonnepanelen (Zon PV). De kosten zijn echter nog relatief hoog en de beschikbaarheid van oppervlak voor de huidige systemen is in Nederlands stedelijk gebied zeer beperkt.

Met INNOZOWA werken we op een revolutionaire manier aan het terugdringen van kosten, het optimaal gebruik maken van oppervlakte in Nederland én het aanboren van hernieuwbare energie!

Team & Partners

It takes a team to build a dream!

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater…