Over Innozowa

INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter


Duurzame energie, het is gelukkig niet meer weg te denken in onze wereld. De vraag naar schone energie neemt steeds verder toe, en de ontwikkeling van manieren om schone energiebronnen te benutten gaat steeds sneller. Zo zijn er grote (inter)nationale ambities op het gebied van de realisatie van zonnepanelen (Zon PV). De kosten zijn echter nog relatief hoog en de beschikbaarheid van oppervlak voor de huidige systemen is in Nederlands stedelijk gebied zeer beperkt.

Met INNOZOWA werken we op een revolutionaire manier aan het terugdringen van kosten, het optimaal gebruik maken van oppervlakte in Nederland én het aanboren van hernieuwbare energie!

INNOZOWA staat voor de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen op binnenwater, die gelijktijdig met het winnen van zonne-energie een meerwaarde leveren voor de ecologie.

Hoe we dat doen?

Het antwoord op die vraag is drieledig:

  1. Onderzoek
  2. Slim gebruik maken van beschikbare ruimte
  3. Flexibel ontwerp
Lees hier onze rapportage

Onderzoek

Om tot een kostenefficiënt, doch sterk systeem te komen dat ook nog eens maximale zonne-energie omzet is onderzoek nodig. TU Delft, één van de partners van INNOZOWA neemt hierin het voortouw. Hun reeds uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Zon-pv vullen we aan met verder onderzoek naar, onder andere, drijfconstructies waarop de zonnepanelen worden geplaatst en bifacials (zonnepanelen waar de zonnecel lichtenergie van beide zijden op kan nemen). Uiteraard blijft het niet bij labonderzoek alleen, maar brengen we het ook in de praktijk. Deze combinatie zorgt ervoor dat we straks een gedegen systeem kunnen lanceren.

Meer lezen...

Slim gebruik maken van beschikbare ruimte

We kampen steeds meer met gebrek aan ruimte capaciteit, voornamelijk in stedelijk gebied. Dit terwijl de potentie van waterbergingen, plassen en weteringen in landelijk en stedelijk gebied groot en onbenut is. Exclusief de grote meren hebben we het over zo’n 52.000 ha ondiep binnenwater. Het potentieel is dus enorm!

 

Meer lezen...

Flexibel ontwerp

Gebruik maken van de binnenwateren vergt wel het nodige van het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan het voldoende doorlaten van zonlicht aan het water en gelegenheid om te maaien (zo moeten waterbergingen 1 tot 2 keer per jaar volledig gemaaid worden om optimaal te kunnen blijven functioneren). Daarom kiezen we bij INNOZOWA voor een flexibel ontwerp. En dat is uniek in de wereld van zonnepanelen op water!
Het ontwerp is dan ook drijvend, verplaatsbaar en tweezijdig.

Uiteraard is ook het materiaalgebruik hierbij essentieel. Zo moet de constructie niet te zwaar zijn, vanuit flexibiliteit en kostenoogpunt. Anderzijds mag het niet te licht zijn, zodat het goed bestand is tegen de weersinvloeden.

Meer lezen...

Kansrijke missie

INNOZOWA biedt veel kansen voor, in de eerste plaats, waterschappen om te werken aan hun energie neutrale ambities. Ook biedt het de mogelijkheid om voorop te blijven lopen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer. Bovendien houden we rekening met ecologie en waterkwaliteit. We proberen hierbij zelfs nog iets toe te voegen: door schaduw, lagere watertemperaturen, schuilplaatsen voor vissen, maar zonder een groot oppervlak af te sluiten, verwachten we positieve effecten op natuur en water.

Het consortium van Waterschap Rivierenland, Blue21, Hakkers en de TU Delft zetten al hun expertise in om gezamenlijk deze veelbelovende innovatie tot een succes te brengen.