Team & Partners

“It takes a team to build a dream”

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater.
Wij werken samen met:

INNOZOWA is een innovatieproject van Waterschap Rivierenland.
Wij werken samen en delen kennis met:

 

Partners bij een eerder pilotproject waren:
TU Delft, Blue21, Hakkers, NIOO-KNAW, RVO, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraad schap van Rijnland & VP-delta

Wil je ook onderdeel uitmaken van de Community of Practice (COP INNOZOWA)?
Meld je dan aan!

voortgang

Werd in de eerste fase vooral veel technisch uitgewerkt, ondertussen zijn we beland in fase twee waarin we ons meer richten op  ecologisch onderzoek, kostenreductie (hoe kan het goedkoper) en nóg slimmere technieken.

Mert versschillende partners gaan we hiermee aan de slag.

Pilot 1:
Dit is een groot veld bedoeld voor ecologisch onderzoek. Innovaties hier zijn de aansturing met motoren die het veld kan draaien (de zon letterijk kunnen volgen tbv energieopbrengst). Ook kunnen we het hier het veld  als geheel verplaatsen. En tot slot wordt een soort wisselteelt toegepast waarmee we onderwaterleven weer kans/tijd geven te herstellen.

Pilot 2:
We noemen deze pilot  ‘Hide And Shine’ (ofwel de phoenix).Hierbij werken we met een beld dat kan zinken bij harde wind. Door onder water te zinken wordt letterlijk windlast vermeden en worden schade en worden zware (dure) constructie(kosten) gereduceert. zie ook https://www.pv-magazine.com/2022/03/08/submersing-modular-raft-for-floating-photovoltaics/

Pilot 3:
Een test met biobased materialen. We hebben hier een aantal onderdelen van de drijfopstelling van bamboecomposiet gemaakt. Op deze manier willen we toewerken naar circulair gebruik van materiaal.

Waterschap Rivierenland

Initiatiefnemer van INNOZOWA. Het waterschap is één van de vooroplopers wanneer het gaat om verduurzaming en innovatie. Haar ambities om energieneutraal te worden op eigen terrein en om het waterbeheer te verbeteren, waren reden om met dit project aan de slag te gaan. Waterschap Rivierenland is eindgebruiker van INNOZOWA en zet bij de ontwikkeling hiervan haar expertise op het gebied van waterbeheer en –onderhoud in. Tevens is het waterschap penvoerder en regisseur van het project.