Team & Partners

“It takes a team to build a dream”

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater.

Waterschap Rivierenland

Initiatiefnemer van INNOZOWA. Het waterschap is één van de vooroplopers wanneer het gaat om verduurzaming en innovatie. Haar ambities om energieneutraal te worden op eigen terrein en om het waterbeheer te verbeteren, waren reden om met dit project aan de slag te gaan. Waterschap Rivierenland is eindgebruiker van INNOZOWA en zet bij de ontwikkeling hiervan haar expertise op het gebied van waterbeheer en –onderhoud in. Tevens is het waterschap penvoerder en regisseur van het project.

Team

Bjorn Prudon
Lotte Kaatee

Hakkers

As an experienced hydraulic engineering contractor, equipped with a substantial design department, Hakkers can be considered expert in the field of building on water. Hakkers’ contribution will constitute of designing INNOZOWA into (further) detail, realizing hydraulic constructions, carrying out tests, detailing the design, and producing a demonstration project.

Team

Hein van Laar
Peter van der Linde

Blue 21

Blue21 is een ‘social enterprise’ gespecialiseerd in drijvend bouwen. Ruim 10 jaar bouwt Blue21 kennis op over deze markt. Vanuit haar specialisme is Blue21 overtuigd van de meerwaarde van INNOZOWA voor Nederland. Deze partij faciliteert het ontwerpproces, maakt het ontwerp en werkt samen met de TU Delft tijdens het onderzoeks- en monitoringstraject. Tenslotte hebben de oprichters van Blue21 jarenlange ervaring met ondernemen en het oprichten van bedrijven, wat ten goede komt aan het vervolgtraject: het positioneren en vermarkten van INNOZOWA.

Team

Bart Roeffen
Fen-Yu (Vicky) Lin

TU Delft

TU Delft is een van de meest toonaangevende technische universiteiten ter wereld. De onderzoeksgroep Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) van de afdeling ‘Electrical Sustainable Energy’ binnen de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica – toonaangevend op het gebied van innovatie – heeft brede kennis, state-of-the-art faciliteiten en praktijkervaring met de ontwikkeling en toepassing van PV-systemen. Dit, in combinatie met haar ruime ervaring met het bepalen van (opto-)elektronische eigenschappen van zonnecellen door toepassing van geavanceerde meettechnieken en computer modellering, zet PVMD in om de mogelijkheden met INNOZOWA verder te onderzoeken en realiseren.

Team

Hesan Ziar
Olindo Isabella
Rudi Santbergen
Elias Garcia Goma
Julen Garro Etxebarria

Bovengenoemd consortium werkt keihard aan de ontwikkeling en realisatie van INNOZOWA.

INNOZOWA wordt gesteund door VPDelta, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Hollandse Delta. Dankzij subsidie Hernieuwbare Energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), werken we toe naar een succesvolle pilot.