Team & Partners

“It takes a team to build a dream”

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater.

Werd in de eerste fase vooral veel technisch uitgewerkt, ondertussen zijn we beland in fase twee waarin we ons meer richten op  ecologisch onderzoek, kostenreductie (hoe kan het goedkoper) en nóg slimmere technieken.
De eerste fase heeft een drietal pilots opgeleverd.
Met verschillende partners gaan we hiermee aan de slag.

Pilot 1:
Dit is een groot veld bedoeld voor ecologisch onderzoek. Innovaties hier zijn de aansturing met motoren die het veld kan draaien (de zon letterijk kunnen volgen tbv energieopbrengst). Ook kunnen we het hier het veld  als geheel verplaatsen. En tot slot wordt een soort wisselteelt toegepast waarmee we onderwaterleven weer kans/tijd geven te herstellen.

Pilot 2:
We noemen deze pilot  ‘Hide And Shine’ (ofwel de phoenix).Hierbij werken we met een beld dat kan zinken bij harde wind. Door onder water te zinken wordt letterlijk windlast vermeden en worden schade en worden zware (dure) constructie(kosten) gereduceert. zie ook https://www.pv-magazine.com/2022/03/08/submersing-modular-raft-for-floating-photovoltaics/

Pilot 3:
Een test met biobased materialen. We hebben hier een aantal onderdelen van de drijfopstelling van bamboecomposiet gemaakt. Op deze manier willen we toewerken naar circulair gebruik van materiaal.

Waterschap Rivierenland

Initiatiefnemer van INNOZOWA. Het waterschap is één van de vooroplopers wanneer het gaat om verduurzaming en innovatie. Haar ambities om energieneutraal te worden op eigen terrein en om het waterbeheer te verbeteren, waren reden om met dit project aan de slag te gaan. Waterschap Rivierenland is eindgebruiker van INNOZOWA en zet bij de ontwikkeling hiervan haar expertise op het gebied van waterbeheer en –onderhoud in. Tevens is het waterschap penvoerder en regisseur van het project.

Door verschillende partners wordt (en werd) keihard gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van INNOZOWA.

INNOZOWA wordt gesteund door VPDelta, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Hollandse Delta. Dankzij subsidie Hernieuwbare Energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), werken we toe naar een succesvolle pilot.