Privacy verklaring

 

INNOZOWA, onderdeel van Waterschap Rivierenland,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
INNOZOWA
Onderdeel van Waterschap Rivierenland
De Blomboogerd 1
4003BX Tiel
tel +31 (0) 6 52083450

Lotte Kaatee is de Functionaris Gegevensbescherming en verantwoordelijk voor bescherming van persoonsgegevens verkregen via de website van INNOZOWA.
Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

INNOZOWA verwerkt uw persoonsgegevens op onze website doordat u gebruik maakt van onze website en contactformulier en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Denk hierbij aan geslacht, persoonsnummers of bankgegevens.
Onze website heeft evenmin de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

INNOZOWA verwerkt uw persoonsgegevens die u vrijwillig via de website aan ons verstrekt om contact met u op te kunnen nemen en zo uw vragen te beantwoorden of een samenwerking met u te starten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

INNOZOWA neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

INNOZOWA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  • Naam en mailadres, verstrekt via de website bewaren wij zolang de correspondentie met u voortduurt. Wanneer de correspondentie beëindigd wordt en er is geen zakelijke overeenkomst met u gesloten worden uw naam en mailadres binnen vier weken uit onze systemen verwijderd.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

INNOZOWA verstrekt in principe nooit persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van een inschrijfmodule voor onze digitalenieuwsbrief. Alleen wanneer u zichzelf via deze inschrijfmodule  ingeschreven heeft voor onze digitalenieuwsbrief zal u deze van ons ontvangen. Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via een link die u in de digitale nieuwsbrief vindt. 
Wij gebruiken uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van nieuws en informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

INNOZOWA gebruikt alleen analytische en enkele functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy;

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer actuele informatie over cookiegebruik op deze website:
http://www.cookiechecker.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INNOZOWA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INNOZOWA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

INNOZOWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

INNOZOWA heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
     

Links van en naar andere websites

Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

 

Gebruik van Social Media koppelingen

Op onze website worden geen koppelingen gebruikt naar social media kanalen.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken foto’s op onze website enkele foto’s waarop  personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u  op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Innozowa spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch innozowa noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Innozowa