INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter

It takes a team to built a dream!

INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter

It takes a team to built a dream!

Over innozowa

INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter

INNOZOWA is een innovatieproject van Waterschap Rivierenland in samenwerking met diverse partijen. INNOZOWA richt zich op de ontwikkeling van een drijvend “zon op watersysteem” dat geschikt is voor toepassing op ondiepe wateren zoals kanalen en plassen. Hierbij bedenken, ontwikkelen, bouwen en onderzoeken de effectiviteit van tal van innovatieve toepassingen en oplossingen die zowel ecologisch als economisch voordeel opleveren.
In 2022 starten met een nieuwe fase van dit project (link naar actueel). Deze fase sluit aan op onze eerdere en succesvol uitgevoerde pilot. Lees hier onze rapportage

Gedegen onderzoek

Ons onderzoek richt zich op zowel ecologisch als technisch onderzoek.
Ecologisch onderzoek sluit aan bij de bevindingen uit de eerste fase 2019-2020.
Om meer zich te krijgen en duiding te geven aan deze eerste resultaten realiseren we een grootschalige proefopstelling (40 mtr).

Ontwikkelingen

INNOZOWA is uniek omdat we werken aan de ontwikkeling van een zon op watersysteem dat geschikt is voor ondiepe wateren. Omdat op ondiepe wateren andere belangen spelen wijken we qua ontwikkeling van dit systeem af van bestaande systemen die veelal worden toegepast op diepe wateren.

Leren door te doen

Werd in de eerste fase vooral veel technisch uitgewerkt, ondertussen zijn we beland in fase twee waarin we ons meer richten op ecologisch onderzoek, kostenreductie (hoe kan het goedkoper) en nóg slimmere technieken.Zowel vanuit onderzoek als ontwikkeling volgden 3 nieuwe pilotopstellingen.

Meer weten?

 

Wil je meer weten over INNOZOWA? Of wil je in gesprek komen met een van de partners over dit veelbelovende project?

Neem dan gerust contact met ons op.

Wij vertellen u graag meer!

Over innozowa

INNOZOWA, INNOvatieve ZOn-pv op WAter

Duurzame energie, het is gelukkig niet meer weg te denken in onze wereld. De vraag naar schone energie neemt steeds verder toe, en de ontwikkeling van manieren om schone energiebronnen te benutten gaat steeds sneller. Zo zijn er grote (inter)nationale ambities op het gebied van de realisatie van zonnepanelen (Zon PV). De kosten zijn echter nog relatief hoog en de beschikbaarheid van oppervlak voor de huidige systemen is in Nederlands stedelijk gebied zeer beperkt.

Met INNOZOWA werken we op een revolutionaire manier aan het terugdringen van kosten, het optimaal gebruik maken van oppervlakte in Nederland én het aanboren van hernieuwbare energie!

Team & Partners

It takes a team to build a dream!

Een uitspraak die zo waar is wanneer je wilt werken aan een betere, duurzame toekomst. Zo werken we ook binnen INNOZOWA. In een consortium van vier partijen, met elk een eigen expertise en netwerk, bouwen we aan een revolutionaire manier om zonne-energie op te wekken op binnenwater…

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte van al onze prachtige ontwikkelingen!

Je bent succesvol aangemeld!