Waarom Innozowa

5 jul 2022

Nederland maakt zich op voor de energietransitie. Voor het duurzaam opwekken van onze energie kijken we in Nederland naar mogelijkheden voor zon- en windenergie. Het realiseren van drijvende zonnepaken op water biedt vele voordelen. Zeker voor een waterrijk land als Nederland is dit dus een interessante ontwikkeling. Inmiddels heeft Nederland de meeste en grootste drijvende zonneparken van Europa. Deze drijvende zonneparken zien we vrijwel uitsluitend op diepe wateren zoals (oude) zandwinplassen. De belangstelling in het benutten van ondiepe wateren (zoals waterbergingen) voor zon op water neemt toe.

 

Zon op een waterberging. Kan dat, mag dat, willen we dat en hoe dan? Vanuit deze vragen is Waterschap Rivierenland in 2018 begonnen met het verkennen van mogelijkheden voor zon op ondiep water. Met het innovatieproject INNOvatieve ZOn op WAter (INNOZOWA) onderzoekt het waterschap of zon op ondiep water 1. Kan concurreren met zon op land, 2. Inpasbaar is met onze waterbeheerdoelen en -taken (maaien/baggeren) en 3. Opschaalbaar en economisch rendabel is.
 

In de periode 2019-2021 is de eerste pilot van INNOZOWA succesvol uitgevoerd. Hierbij lag de focus vooral op de energieopbrengst van zon op water. Uit de pilot volgde dat zon op water zeker kan concurreren met zon op land en perspectief biedt voor een opschaalbaar en economisch rendabele oplossing voor duurzame opwek van energie. Uit deze pilot volgde echter ook een zorgwekkend beeld van de effecten op waterkwaliteit en ecologie. De proeftuin INNZOWA is bedoeld om de komende jaren meer te weten te komen over deze effecten en of we deze kunnen voorkomen door slimme oplossingen.

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte van al onze prachtige ontwikkelingen!

Je bent succesvol aangemeld!