Proeftuin INNOZOWA van start!

Proeftuin INNOZOWA van start!

Waterschap Rivierenland is gestart met de Proeftuin INNOZOWA (INNOvatieve Zon op Water). Deze proeftuin sluit aan op de eerder succesvol uitgevoerde pilot zon op water (2019-2021). Met deze proeftuin richt het waterschap zich op de ontwikkeling van drijvende...