Actueel nieuws & Blogs

Je leest het hier…

The essence of engineering submersible FPV, some thoughts

The essence of engineering submersible FPV, some thoughts

The essence of engineering submersible FPV, some thoughtsJohan Bakker, INNOZOWA, 6-12-2023‘Hide and Shine’Essential for engineering Submersible Floating Solar is to determine the right balance between weight (F gravity), Archimedes (F buoyancy) and flexible buoyancy for example with tubes (F b.flex) Here are some interesting facts, right after engineering our third raft, the basic and scalable one. Both F gravity (minus F b.flex) in surfaced...

Lees meer
Miljoenensubsidie voor onderzoek naar opschaling drijvende zonnepanelen

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar opschaling drijvende zonnepanelen

artikel afkomstig van H2O actueel ‘Onder welke technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden is het mogelijk de inzet van drijvende zonnepanelen in Nederland verantwoord op te schalen?’ Om die vraag te beantwoorden heeft een consortium met onder andere kennisinstellingen en publieke en private organisaties een subsidie gekregen van 2,8 miljoen euro. “Drijvende zonne-energie kan een bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar...

Lees meer
Heeft leven onder water hier last van?

Heeft leven onder water hier last van?

Heeft leven onder water hier last van? (english below) - Een drijvend zonneveld neemt licht weg van het ecosysteem onder water. De impact hiervan is nog te onduidelijk. Binnen #INNOZOWA onderzoekt Waterschap Rivierenland samen met Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) het effect van bedekking op het lichtklimaat onder water en daarmee samenhangende ecologische processen. Hiervoor wordt gevarieerd in de bedekkingsgraad (50% en 75%) van...

Lees meer
Zon-pv op water, hoe dan?

Zon-pv op water, hoe dan?

Zon-pv op water, hoe dan? - Om hier achter te komen wordt door Waterschap Rivierenland met #INNOZOWA een grootschalige zon op water testopstelling gerealiseerd. Hier worden verschillende innovatieve oplossingen toegepast, getest en verfijnd (denk aan panelen die de zon volgen, panelen die kunnen zinken en testen met bio-based materialen als bamboe), met als doel het ontwikkelen van een ecologisch en economisch haalbaar zon op watersysteem...

Lees meer
Artikel Global Center on Adaptation

Artikel Global Center on Adaptation

Lees hier het artikel dat verschenen is op de website van the Global Center on adaptation met een belangrijke bijdrage van Innozowa. https://gca.org/5-reasons-why-floating-development-is-set-to-take-the-world-by-storm/

Lees meer
verslag en presentatie van die bijeenkomst De eerste bijeenkomst van de CoP

verslag en presentatie van die bijeenkomst De eerste bijeenkomst van de CoP

Op 23 september was de eerste (online) CoP rondom het project INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op WAter). We hebben met elkaar de opzet van het project besproken en aan de hand van stellingen gediscussieerd. Hierbij ontvangt u het verslag en presentatie van die bijeenkomst. We kijken uit naar een 2e bijeenkomst van de CoP, die we hopelijk nog dit jaar en anders begin volgend jaar voor u kunnen organiseren. U ontvangt van ons een uitnodiging zodra...

Lees meer
De eerste bijeenkomst van de CoP

De eerste bijeenkomst van de CoP

Namens Waterschap Rivierenland nodigen wij u uit voor een eerste Community of Practice (CoP) rondom INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op WAter). Deze uitnodiging is specifiek gericht aan collega’s uit de watersector en kennisinstellingen die eerder belangstelling hebben getoond in dit project. De CoP is bedoeld om samen kennis en inzichten over zon op water en het vervolg van ons project met u te delen.   De eerste bijeenkomst van de CoP is op...

Lees meer
Waarom Innozowa

Waarom Innozowa

Nederland maakt zich op voor de energietransitie. Voor het duurzaam opwekken van onze energie kijken we in Nederland naar mogelijkheden voor zon- en windenergie. Het realiseren van drijvende zonnepaken op water biedt vele voordelen. Zeker voor een waterrijk land als Nederland is dit dus een interessante ontwikkeling. Inmiddels heeft Nederland de meeste en grootste drijvende zonneparken van Europa. Deze drijvende zonneparken zien we vrijwel...

Lees meer
Proeftuin INNOZOWA van start!

Proeftuin INNOZOWA van start!

Waterschap Rivierenland is gestart met de Proeftuin INNOZOWA (INNOvatieve Zon op Water). Deze proeftuin sluit aan op de eerder succesvol uitgevoerde pilot zon op water (2019-2021). Met deze proeftuin richt het waterschap zich op de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen die kunnen worden toegepast op ondiepe wateren zoals waterbergingen. De proeftuin bevindt zich op op het terrein van RWZI Weurt nabij Nijmegen. De eerste proefopstellingen zijn...

Lees meer
Onze rapportage over periode 2017 – 2020 openbaar

Onze rapportage over periode 2017 – 2020 openbaar

Opening pilotinstallatie 20 september 2019 in Weurt

Na twee jaar hard werken wordt de pilotintallatie INNOZOWA oftewel INNOvatieve ZOn-pv op WAter opgeleverd. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier zonne-energie op water gewonnen.

Lees meer
Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen

Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen

Drijvende zonnepanelen: een oplossing voor energie- en waterbeheerdoelen
Onlangs ondertekenden Waterschap Rivierenland, Blue 21 BV, Hakkers BV en de TU Delft een overeenkomst voor de gezamenlijke realisatie van een revolutionaire manier van het winnen van zonne-energie op water.
Onder de naam INNOZOWA, gaat het project van start. De naam staat voor INNOvatieve ZOn-pv (zonnepanelen) op WAter, waarbij gewerkt wordt aan een flexibel ontwerp, optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte en dat alles tegen een concurrerende prijs.

Lees meer